Firma SD Selidbe Beograd specijalizovana za međunarodne selidbe ili selidbe u inostranstvo pruža vam besplatne konsultacije oko svih nedoumica vezanih za vašu selidbu. Dugogodišnje iskustvo i kvalitet usluga koje SD Selidbe obavljaju za svoje klijente je razlog zavidne reputacije koju ova agencija poseduje. Naši zadovoljni klijenti su naš uspeh.

Svaka međunarodna selidba je jedinstvena i zahtevna, jer sam prelazak jedne ili više međudržavnih granica sa sobom nosi mnoštvo potencijalnih komplikacija. To se dešava zato što svaka država ima svoje zakone i propise, dozvole i carinske procedure koji se moraju ispoštovati. Zato je od velikog značaja da odaberete adekvatnu agenciju kojoj ćete moći da ukažete poverenje da će vašu selidbu izvršiti efikasno i kvalitetno, upućena u sve neophodne takse, dozvole i procedure.

Zakažite već danas konsultacije u vezi vaše selidbe na telefone: 062/8373483, 064/5321214, 064/4302713 ili na e-mail: info@selidbeiprevozsd.rs.

Pored specifičnih procedura i dozvola, selidbu čini i izbor agencije, vrsta transporta, pakovanje i popisivanje stvari, utovar i istovar i mnogi drugi faktori. Svaki deo međunarodne selidbe je bitan element i zato je koordinacija planom selidbe veoma ključan detalj kako bi sve prošlo bez komplikacija, na najjednostavniji mogući način.

Koje carinske procedure se zahtevaju prilikom međunarodne selidbe ?

  • Stvari moraju biti popisane, adekvatno obeležene i spakovane. Spisak mora da se poklapa sa sadržajem.
  • Spisak popisanih stvari treba da se uradi dvojezično- na srpskom i na jeziku zemlje u koju se selite.
  • Spisak popisanih stvari treba da se overi kod notara tj. javnog beležnika i u carinskoj upravi.
  • Potrebno je priložiti vašu okvirnu procenu vrednosti.
  • Obrazac prijave prenosa sredstava plaćanja preko državne granice, neophodno je popuniti ukoliko sa sobom nosite više od 10 000 evra u gotovini.
  • Stvari koje su popisane se moraju osigurati.
  • Predmeti od umetničkog i istorijskog značaja poput knjiga, klavira, pianina i drugih, pored popisa i osiguranja zahtevaju i posebne dozvole:
  • Dozvola Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture za predmete od kulturnog, umetničkog i istorijskog značaja.
  • Dozvola Narodne biblioteke Srbije ukoliko je reč o publikacijama.
  • Dozvola Ministarstva kulture Srbije za trajni izvoz kulturnih dobara ili za privremeno iznošenje.

SD Selidbe Beograd, vrše prikupljanje kompletne dokumentacije koja je neophodna, pružaju vam realne informacije o cenama i taksama, i najbitnije u svaki deo plana vaše selidbe bićete upućeni na vreme. Prepustite se stručnom timu SD Selidbe da vodi računa o vašoj selidbi. Zakažite već danas konsultacije u vezi vaše selidbe na telefone: 062/8373483, 064/5321214, 064/4302713 ili na e-mail: info@selidbeiprevozsd.rs.